Протокол 2021 року № 2 річних Загальних зборів акціонерів