Протокол 2021 року № 1 річних Загальних зборів акціонерів