Про компанію

ПрАТ «СПЕКТР МХП»
Приватне акціонерне товариство «СПЕКТР МХП»

Голова правління: Іванов Сергій Дмитрович
(діє на підставі Статуту Товариства)

Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності і отримання прибутку для реалізації економічних та соціальних інтересів акціонерів і трудового колективу Товариства.

· діяльність у сфері інжинірингу;

· діяльність у сфері геодезії, гідрографії, геології

· проведення методично-організаційного керівництва та виконання заходів по знищенню промислових викидів, охороні навколишнього середовища;

· дослідження та розробки в галузі технічних та природних наук;

· надання в оренду й експлуатацію, оперативний лізинг власного чи орендованого нерухомого майна, устаткування та офісної техніки, автомобілів;

· інші види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після отримання необхідних дозволів або ліцензій.